Najnowsze wiadomości o naszej Gminie http://sedziszow.pl Najnowsze wiadomości o naszej Gminie w formie RSS Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej! Mon, 23 Apr 2018 12:42:25 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-531 Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do naj... Mon, 23 Apr 2018 08:25:41 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 - burze z gradem   Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem/1 Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.04.2018 do godz. 02:00 dnia 24.04.2018 ... Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Sędziszów w 2017 r. Fri, 20 Apr 2018 12:13:56 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Sędziszów w 2017 r. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji   odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 30,00 % przy minimalnej normie wynoszącej  w 2017 roku 20 %.   Poziom ogranicz... INFORMACJA Fri, 20 Apr 2018 12:12:10 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Informujemy, że od stycznia 2017 r. utworzony został nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej 2 – teren Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych, prowadzony i obsługiwany przez Firmę „TAMAX”. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędzisz... INFORMACJA Fri, 20 Apr 2018 12:09:26 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-537 Informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczyła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-... Nagranie sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Wed, 25 Apr 2018 20:29:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Dostępne jest nagranie sesji XLI Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku tutaj: https://youtu.be/_PJan1x0CSY ... „Mania Działania” dotarła do Sędziszowa Wed, 25 Apr 2018 08:16:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Trzyosobowy zespół młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie wraz z opiekunem wzięli udział w spotkaniu informacyjno – organizacyjnym „Programu dla młodzieży Mania Działania” w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Spotkanie poprowadził Pan Michał Braun... ... Ogłoszenie Burmistrza Sędziszowa Mon, 23 Apr 2018 09:48:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Ogłoszenie Burmistrza Sędziszowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ... Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Mon, 16 Apr 2018 10:00:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na dzień 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00. ... Apel - porządki Tue, 10 Apr 2018 10:47:00 +0200 http://sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Szanowni Państwo!  W związku z nadejściem wiosny, proszę wszystkich właścicieli, administratorów i zarządców o włączenie się do powszechnej akcji porządkowania całego swojego terenu i otoczenia. Usprawni to służbom porządkującym tereny lepszą pracę. ...